R-inhouse

Privacystatement

INTRODUCTIE

Dit privacy statement informeert u over de verwerking door R-inhouse, gevestigd te Amstelveen aan de Loethoelilaan 111, van persoonsgegevens van sollicitanten en bezoekers aan deze website. Alle gegevens van bezoekers en sollicitanten worden uitsluitend verwerkt voor doeleinden, zoals hieronder beschreven staan. De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving.

BEZOEKERS AAN DE WEBSITE

Van bezoekers aan de website worden uitsluitend algemene gegevens bijgehouden. Deze gegevens zijn onder meer: aantal bezoekers op de site, meest opgevraagde pagina’s, verblijfsduur op de site enzovoorts. Het gaat hier om kwantitatieve gegevens, waaruit de identiteit van de gebruiker niet te herleiden is. Het doel van deze gegevens is om de sitestructuur optimaal te houden, waardoor bezoekers snel en optimaal de door hun gewenste informatie kunnen raadplegen. Voor dit doel kunnen algemene gegevens ook verstrekt worden aan derden ingehuurd door R-inhouse.

SOLLICITANTEN

Indien u solliciteert op een vacature geeft u daarmee expliciet toestemming aan R-inhouse om uw persoonsgegevens (NAW-gegevens, cv, etc.) te gebruiken voor sollicitatiedoeleinden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor vacaturedoeleinden en alleen gedeeld met de opdrachtgevers en medewerker(s) van R-inhouse, die direct betrokken zijn bij uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet gedeeld met derden.

GEGEVENS WIJZIGEN

Als u solliciteert, wordt er automatisch een persoonlijk account voor u aangemaakt. Dit account wordt opgeslagen in het recruitmentsysteem van R-inhouse. U kunt deze gegevens te allen tijde laten wijzigen of laten verwijderen door een e-mail te sturen naar de backoffice van R-inhouse via burak.oktem@r-inhouse.nl

BEWAARTERMIJN

R-inhouse bewaart uw persoonsgegevens (NAW-gegevens, cv, etc.), die u zelf hebt ingevuld bij uw sollicitatie tot één jaar na de datum van uw sollicitatie. Na dit jaar worden uw gegevens automatisch verwijderd uit ons systeem, tenzij u aangeeft hiertegen bezwaar te hebben. Enkele weken voordat de bewaartermijn van één jaar afloopt, ontvangt u van ons een e-mail met de vraag of u de bewaartermijn van uw gegevens wilt verlengen in ons systeem. Onderneemt u hierop geen actie dan worden uw gegevens verwijderd en zijn ze niet meer benaderbaar voor R-inhouseR-inhouse treft ook passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

WIJZIGINGEN

R-inhouse houdt zich het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wij adviseren u van tijd tot tijd dit privacy statement te raadplegen.

TOT SLOT

Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.